"Da mihi factum, dabo tibi ius."

Podaj mi fakty, a dam Ci prawo.

Oferta

start-up

Zastanawiasz się nad własną działalnością?

Proponuję profesjonalne zaplecze prawne dla start-upów na każdym etapie ich rozwoju:

 • doradztwo przy wyborze optymalnej formy działalności w Polsce oraz pomoc przy jej rejestracji
 • obsługa zmian prawnych form prowadzonej działalności,
 • bieżąca obsługa prawna,
 • prawo spółek - tworzenie, przekształcanie, likwidacja oraz obsługa prawna organów spółek,
 • wsparcie prawne w negocjacjach,
 • reprezentacja w sporach sądowych oraz przed organami administracyjnymi,
 • szkolenia o tematyce prawnej.

Biuro w gdańskim Inkubatorze Starter pozwala nam być blisko naszych Klientów i zapewniać im kompleksowe i profesjonalne wsparcie.

Obsługa przedsiębiorstw

Jak uchronić swoje przedsiębiorstwo?

Oferuję specjalistyczną pomoc prawną dla przedsiębiorców, która obejmuje między innymi:

 • prawo spółek - tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek, a także obsługa prawna ich organów,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów w zakresie działalności gospodarczej, w szczególności umowy o współpracy, handlowych, inwestycyjnych, finansowych,
 • reprezentacja w sporach sądowych oraz przed organami administracyjnymi,
 • opracowywanie projektów umów o pracę oraz umów towarzyszących (powierzenie mienia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zakaz działalności konkurencyjnej) oraz aktów prawa wewnątrzzakładowego,
 • opracowanie dokumentów związanych z ochroną danych osobowych,
 • usługi na rzecz wspólników spółek, w szczególności przygotowywanie projektów umów i porozumień regulujących wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami;
 • opinie prawne,
 • analiza stanu prawnego przedsiębiorstw (due diligence)audyt prawny,
 • opracowanie dokumentów związanych z ochroną danych osobowych.

Prawo medyczne

Lekarz, pacjent a prawo...

Przygotowuję rzetelne wsparcie prawne dla osób poszkodowanych działaniem podmiotów leczniczych oraz kompleksową obsługę i prowadzenie bieżących spraw podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa medycznego,
 • prowadzenie spraw związanych z tzw. "błędem medycznym", w tym na etapie postępowania sądowego oraz przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych świadczących usługi medyczne, w tym obsługa korporacyjna oraz obsługa z zakresu prawa pracy,
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach wynikających z działalności Klienta oraz interpretacji przepisów prawa,
 • wsparcie prawne przy zakładaniu praktyk zawodowych lekarzy i pielęgniarek,
 • doradztwo w zakresie danych osobowych oraz danych medycznych,
 • reprezentowanie pracowników służby zdrowia w procesach cywilnych,
 • szkolenia z zakresu prawa medycznego dla pracowników służby zdrowia.

O mnie

 • Jestem absolwentką Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek prawo. Od 2009 roku zdobywałam doświadczenie zawodowe w kancelariach radcowskich. W 2010 roku otrzymałam dyplom ukończenia studiów podyplomowych International Business na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. W 2012 roku ukończyłam również Szkołę Prawa Niemieckiego - roczny kurs prawa niemieckiego realizowany wspólnie przez Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet w Kolonii. W latach 2012 - 2014 odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, którą zakończyłam uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu zawodowego. Od 2015 roku jestem wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD/GD/2721.
 • Jako radca prawny udzielam profesjonalnego wsparcia w sprawach wymagających konsultacji ze specjalistą w dziedzinie prawa. Porad prawnych udzielam zarówno w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również w kwestiach dotyczących życia prywatnego. Przyglądam się problemom i dobieram najbardziej optymalne rozwiązania prawne. Do każdej ze spraw, której prowadzenia się podejmuję przykładam się z należytą dokładnością, starannością i wnikliwością. Jednocześnie staram się, aby współpraca z Kancelarią opierała się na przejrzystych zasadach, wzajemnym zaufaniu i przebiegała w przyjemnej atmosferze.
 • Wychodzę z założenia, że rolą radcy prawnego nie jest wyłącznie doraźna pomoc dla Klienta. Staram się zwracać uwagę nie tylko na zgodność z prawem zamierzonych działań klientów, którymi się opiekuję, ale także na konsekwencje, jakimi mogą skutkować określone działania lub zaniechania. Podstawowym narzędziem pozwalającym uniknąć wielu zagrożeń jest podnoszenie świadomości prawnej. Dlatego też oferuję szereg szkoleń z zakresu różnych zagadnień prawnych. Oferuję również porady prawne przez Internet. Dzięki temu mogą Państwo szybko uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania, a także zamówić wzór pisma procesowego, wniosku, lub umowy. Szczerze lubię swój zawód i jest on moją pasją. Cieszę się, że mogę go wykonywać i służyć wiedzą oraz doświadczeniem.

Porady on-line

 • W celu uzyskania porady prawnej on-line wystarczy:
 • 1. wypełnić i wysłać zamieszczony poniżej formularz,
 • 2. poczekać na bezpłatną wycenę,
 • 3. zaakceptować wycenę i dokonać opłaty,
 • 4. dać nam czas na realizację usługi.

Kontakt

Map data ©2016 Google